Pasif Agresif Kişilerin Tepkilerine Dikkat!

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, günlük yaşantı içerisinde etrafımızdaki kişilerle çatışma yaşayabileceğimize dikkat çekerek bu çatışma esnasında yaşanan duygulardan en önemli olanının öfke olduğunu söyledi.

Pasif Agresif Kişilerin Tepkilerine Dikkat!
Editör: Haberra
23 Ağustos 2018 - 13:38

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, günlük yaşantı içerisinde etrafımızdaki kişilerle çatışma yaşayabileceğimize dikkat çekerek bu çatışma esnasında yaşanan duygulardan en önemli olanının öfke olduğunu söyledi.

Öfke esnasında görülen saldırgan davranışların öfkelenilen olaya veya kişiye göre farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Kimileri, öfkelerini karşısındakine vurarak ya da eşyalara zarar vererek fiziksel şiddet yoluyla ortaya koyabildiği gibi kimileri de küfür, hakaret ve eleştiri gibi yollarla psikolojik şiddete başvurarak ortaya koyabilir. Kimi insanlarda çok öfkelendikleri halde öfkelerini hiçbir şekilde dışa yansıtmadan dolaylı yollarla öfkelerini ortaya koyabilirler.” dedi.

Pasif agresif kişilerin bir taraftan amirlerinin ve çevresindeki büyüklerinin desteğine ihtiyaç duyduğuna, diğer taraftan da bağımsız hareket etmek istediklerine değinen Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Agresif kişiler, bu karmaşık duygular içerisinde üstlerine boyun eğdikleri gibi toplumda da pasif davranışlar sergilerken, bağımsızlıklarını kaybettiklerini düşündükleri zaman agresif tavırlar gösterebilirler. Ancak pasif agresif kişiler, öfkelerini ifade ederken fiziksel ya da psikolojik şiddete başvurmadan dolaylı yollardan öfkelerini ortaya koyarlar. Örneğin kendilerine verilen görevleri yapma istekleri yoksa kasıtlı olarak yavaş yapabildikleri gibi bazende hiç yapmayabilirler. Bu pasif agresif kişilere toplumda çok sık rastlanır. Mesela memurun, vatandaşla tartıştığı zaman işini yavaş yapması öfkenin dolaylı yoldan ifadesidir.” şeklinde konuştu.

Yard. Doç. Dr. Rıdvan Üney, pasif agresif kişilerin özellikleri hakkında da şunları söyledi;

İş yerinde amirlerine ya da müşterilerine, çevrelerinde de büyüklerine karşı aşırı saygılı davranışlar gösterirler.

Kendilerine bir görev verildiği zaman agresifleşirler.

Kendilerine verilen görevleri kasten yavaş yaparlar.

Gereğinden fazla teşekkür ederler.

Etrafındakilerin desteklerine gereksinim duyarlar.

Yaşama negatif bakarlar.

Seslerini yükseltmeden hitap ederler.

Nasıl davranacaklarını önceden tahmin etmenin imkanı yoktur.

İsteksiz oldukları halde karşılarındakine yakın davranırlar.

Kırılgan ve alıngan bir yapıya sahiptirler. Ama karşı taraftan bunu saklama gayreti içerisindedirler.

Öfkelerini kibar bir şekilde dolaylı yoldan ortaya koyarlar.

Olayları sürüncemede bırakmayı severler.

İstekli olmadıkları bir yere gittikleri zaman surat asarlar.

İnatçı kişilikleri ile dikkat çekerler.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum